Now showing items 1-6 of 6

 • Methods of testing the properties of fibre-cement composites 

  Bodnárová, Lenka; Hoško, Marek; Martinec, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The paper deals with process of manufacturing the fibre-cement materials and methods of testing their climatic performance. Basic raw materials for production fibre-cement sheets are cement, cellulose fibers, reinforcing ...
 • Metody vytváření plastových povlaků na kovových dílech 

  Moninec, Michal
  Tato práce pojednává o metodách nanášení plastových povlaků. Soustředí se hlavně na různé metody nanášení povlaků, jejich využití povlaků a typy polymerů použitelných pro tyto metody.
 • Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály 

  Zatloukal, Filip
  Studium poddajných kontaktů z pohledu tribologických vlastností je velmi komplikované, jelikož materiály, jako jsou polymery či pryže, se vyznačují velmi nízkou odrazivostí a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti významně ...
 • One-dimensional anodic TiO2nanotubes coated by atomic layer deposition:Towards advanced applications 

  Dvořák, Filip; Zazpe Mendioroz, Raúl; Krbal, Miloš; Sopha, Hanna Ingrid; Přikryl, Jan; Ng, Siow Woon; Hromádko, Luděk; Bureš, Filip; Macák, Jan (Elsevier, 2019-03-01)
  Atomic layer deposition (ALD) represents a unique deposition technique that allows to coat uniformly var-ious high aspect ratio (HAR) porous nanostructures, in addition to its traditional role to coat flat substrates(e.g. ...
 • Vliv derivátů pyrrolidonu na alkydové a polyuretanové povlaky 

  Klímová, Edita
  Cílem bakalářské práce bylo doplnit údaje o odolnosti povlaků vytvořených nátěrovými hmotami na bázi alkydových a polyuretanových pryskyřic. V teoretické části byly shromážděny a utříděny relevantní informace z oblasti ...
 • Vysokoteplotní nástřiky lopatek plynových turbín 

  Chýlek, Radomír
  Smyslem této bakalářské práce je představení technologií nástřiků vysokoteplotních povlaků pro lopatky plynových turbín. Důraz je kladen na obeznámení se s vlastnostmi jednotlivých povlaků, jejich možnostmi zvýšení životnosti ...