Now showing items 1-3 of 3

 • Nástroj pro správu souborů v systému MacOS/X 

  Ševčík, Ondřej
  Diplomová práce popisuje historii operačních systému firmy Apple a vývoj aplikací pro Mac~OS~X.První část představuje dlouhý vývoj pro tuto platformu od raných začátků v roce 1974 se zaměřením na současný Mac~OS~X. Druhá ...
 • Systém pro záznam a opakování událostí pro zvukové systémy 

  Klobása, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro záznam a opakování událostí pro zvukové systémy. Úvodní část práce je věnována studiu zvukových systémů, jejich uživatelskému rozhraní a komunikačním protokolům, které jsou ...
 • Vývoj grafických aplikací na iPhone a iPad platformě 

  Fiala, Petr
  Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací pro systém iOS, popisuje základy OpenGL ES 2.0, vývojové prostředí Xcode, Framework Cocoa Touch a jazyk Objective-c. Je zaměřena na popis tvorby OpenGL hry, z žánru tzv. "line ...