Now showing items 1-20 of 22

 • Akcelerace aplikací pomocí specializovaných instrukcí 

  Mikó, Albert
  Návrh specializovaných instrukcí pro aplikačně specifické procesory je náročný úkol. Tato práce se zabývá problematikou efektivní specifikace a použití specializovaných instrukci pro optimalizaci aplikací. Zaměřuje se na ...
 • Dynamická rekonfigurace hardwarových akcelerátorů 

  Brabec, Lukáš
  Práce se věnuje využití dynamické rekonfigurace FPGA v oblasti aplikačně specifických procesorů, a to zejména vzhledem k rychlosti jejich vývoje, možnostem akcelerace výpočtů a univerzality. Dále je navrženo rozšíření ...
 • Editor jazyka CodAL v prostředí Eclipse 

  Hynek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou editoru jazyka CodAL pro vývojové prostředí projektu Lissom, které je založené na prostředí Eclipse. Cílem této práce je analyzovat problém tvorby editorů a rozebrat doplňky existujících ...
 • Implementace mikroprocesoru RISC-V s rozšířením pro bitové manipulace 

  Chovančíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem procesoru RISC-V rozšířeného o instrukce pro bitové manipulace. V této práci se věnuje pozornost popisu instrukční sady RISC-V a jazyka CodAL, který slouží k popisu instrukčních sad a ...
 • Implementace procesoru MicroBlaze v jazyce CodAL 

  Hájek, Radek
  Diplomová práce obsahuje teoretický základ, rozdělení a funkce procesorů. Shrnuje princip zřetězeného zpracování instrukcí a druhy hazardů v mikroarchitektuře procesorů. Dále seznamuje s možnostmi návrhu procesorů pomocí ...
 • Informace o architektuře pro optimalizace v překladači LLVM 

  Svoboda, Jan
  Tato práce se zabývá automatickou extrakcí informací o architektuře procesoru z jazyka CodAL. Získané informace jsou využity jako základ pro cenový model optimalizátoru překladače LLVM. V rámci práce vznikl nový systém, ...
 • Model procesoru NIOS II 

  Masařík, Marek
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu modelu procesoru Nios II v jazyce pro popis architektur procesoru zvaném CodAL. Návrh procesoru probíhal na dvou úrovních abstrakce. První úroveň se skládala z popisu ...
 • Model procesoru RISC-V 

  Barták, Jiří
  V rámci snahy o minimalizaci spotřeby a plochy na čipu dochází k vývoji procesorů s aplikačně specifickou instrukční sadou. Dochází tak k vytváření nových instrukčních sad, které však často bývají tajné. Proti tomuto trendu ...
 • Návrh specializovaných instrukcí 

  Koscielniak, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci specializovaných instrukcí pro architekturu instrukční sady RISC-V. Tato instrukční rozšíření slouží k akceleraci sady vybraných kryptografických algoritmů. Nové instrukce jsou ...
 • Paralelismus na úrovni instrukcí v moderních procesorech 

  Sláma, Pavel
  Základní metodou pro dosažení paralelismu na úrovni instrukcí je metoda zřetězení linky používaná v procesorech již desítky let. Ideální zřetězená linka umožňuje zvýšit výkon a efektivitu procesoru za přidání jen malého ...
 • Podpora SIMD instrukcí v překladači LLVM 

  Šnobl, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá podporou automatické vektorizace kódu v kompilačním frameworku LLVM a rozšířením modelu procesoru Codix o SIMD instrukce. Výsledkem je schopnost LLVM vytvářet reporty o proběhlém procesu ...
 • Pokročilé techniky tranformací jazyka C do jazyků popisujících hardware 

  Michalik, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací transformací aplikovaných při převodu jazyka C, použitého k popisu chování v rámci specifikace architektury v jazyce CodAL, do jazyků pro popis hardware. Cílem realizovaných ...
 • Překlad C++ aplikací pro vestavěná zařízení 

  Nosterský, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá přidáním podpory překladu jazyka C++ a jeho standardu C++11 v rámci překladače pro vestavěné systémy. Překladač, založený na projektu LLVM se generuje v rámci prostředí Codasip Studia. Toto ...
 • Statická analýza zdrojového kódu jazyka CodAL 

  Fajčík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření editorů jazyka CodAL v oblasti statické analýzy zdrojového kódu tohoto jazyka a návrhu jeho automatických oprav. Tato forma analýzy je vhodná například pro ...
 • Transformace popisu procesoru v jazyce CodAL do struktur SystemC 

  Ondruš, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit generátor simulátorů a hardwarové reprezentace aplikačne specifických procesorů v jazyce SystemC. Prvním úkolem je vytvořit zapouzdřující vrstvu kompatibilní se SystemC TLM 2.0, která zapouzdřuje ...
 • Vytvoření modelu procesoru 8051 

  Krůpa, Tomáš
  Počítačové modelování je dnes velmi důležitou součástí vývojového cyklu téměř každého nového produktu. Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu mikrokontroléru 8051, který by měl rozšířit portfolio upravitelných ...
 • Vytvoření modelu procesoru AVR32 

  Sarčák, Rostislav
  Tato práce se zabývá vytvořením instruction-accurate modelu procesoru AVR32 v jazyce CodAL pro popis architektur. V práci je popsána RISC architektura AVR32, způsob implementace modelu, testování a generování softwarových ...
 • Vytvoření modelu procesoru M68000 

  Adamec, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu procesoru Motorola 68000 za použití jazyka pro popis architektur CodAL a integrovaného vývojového prostředí Codasip Studio. V práci jsou použité nástroje představeny. Procesor ...
 • Vytvoření modelu procesoru pomocí ADL jazyka 

  Ostatník, Kristián
  Cieľom práce je implementácia modelu procesora ARC v ADL jazyku CodAL na inštrukčnej úrovni. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje klasifikácii procesorov a popisu ADL jazykov. Druhá časť práce popisuje priebeh implementácie ...
 • Vytvoření modelu procesoru PowerPC 

  Blaha, Hynek
  Architektury procesorů jsou čím dál více složitější, proto je kladen velký důraz na automatizaci jejich návrhů. Tato bakalářská práce popisuje návrh procesoru PowerPC v jazyce pro popis architektur Codal. Funkčnost a ...