Now showing items 1-3 of 3

 • Knihovna pro čtení čárových kódů 

  Novohradský, Petr
  Tato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem ...
 • Knihovna pro generování čárových kódů 

  Horáček, Tomáš
  Tato práce se v teoretické části zabývá popisem lineárních, skládaných a dvoudimenzionálních čárových kódů. Důraz je kladen na popis QR kódu. V praktické části práce je popsána implementace knihovny pro generování ...
 • QR a čárové kódy 

  Walter, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá identifikací zařízení v inteligentních sítích pomocí čárových kódů a QR kódů. Popisuje symboliky těchhle grafických kódů a ověřuje jejich vlastnosti při čtení za pomoci navrhované aplikace, která ...