Now showing items 1-5 of 5

 • Laboratorní úlohy pro mikrokontrolér ColdFire MCF52233 

  Dyčka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro mikrokontrolér MCF52233 firmy Freescale. Úlohy se soustředí na práci se základními periferiemi jako jsou čítače a časovače, obsluha AD převodníků, PWM modulace ...
 • Monitorování parametrů prostředí v budovách 

  Slovák, Martin
  Cílem práce je navrhnout systém pro monitorování životního prostředí v budovách. Teoretická část práce se zabývá tím, o jaké parametry se jedná, proč je důležité tyto parametry životního prostředí monitorovat v budovách a ...
 • Návrh řídicí desky pro BLDC motor 

  Zbranek, Petr
  V rámci této diplomové práce byly řešeny algoritmy a hardware pro řízení BLDC motoru. Jako první byl navržen pro řízení motoru v LabView algoritmus nazývaný „Six-step“. Ten ovšem způsobuje zvlnění momentu, proto bylo ve ...
 • Střídač pro trojfázový motor 

  Mikuška, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom jednotlivých obvodov trojfázového meniča. Riadenie meniča zabezpečuje digitálny signálový kontrolér MC56F8013 spolu s jeho obslužným programom. Princíp riadenia je navrhnutý pre ...
 • Výukový vývojový kit s procesorem Freescale S08 

  Havlík, Jan
  Práce je věnována architektuře a využití procesorů Freescale řady S08, dále je věnována návrhu vývojového výukového kitu s procesorem MC9S08JM60 se zaměřením na aplikace v elektronice a sdělovací technice. Je sestaven ...