Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická rekonfigurace hardwarových akcelerátorů 

    Brabec, Lukáš
    Práce se věnuje využití dynamické rekonfigurace FPGA v oblasti aplikačně specifických procesorů, a to zejména vzhledem k rychlosti jejich vývoje, možnostem akcelerace výpočtů a univerzality. Dále je navrženo rozšíření ...
  • Podpora SIMD instrukcí v překladači LLVM 

    Šnobl, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá podporou automatické vektorizace kódu v kompilačním frameworku LLVM a rozšířením modelu procesoru Codix o SIMD instrukce. Výsledkem je schopnost LLVM vytvářet reporty o proběhlém procesu ...