Now showing items 1-6 of 6

 • Metodika zkoušení tepelných čerpadel 

  Španihelová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou zkoušení tepelných čerpadel. První část práce zahrnuje základní principy funkce tepelného čerpadla z termomechanického hlediska, popis základních prvků tepelného čerpadla a zdroje ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel 

  Petr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a ...
 • Tepelná čerpadla vzduch - voda 

  Špatenka, Jindřich
  Tématem bakalářské práce jsou tepelná čerpadla vzduch - voda. Práce se v první části zabývá principem tepelného čerpadla a vývojem od doby vzniku až po dnešní dobu, dále stručným uvedením dalších typů tepelných čerpadel a ...
 • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

  Merta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...
 • Vytápění objektu pedagogicko-psychologických služeb 

  Vlasák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění čtyřpodlažního pedagogicko psychologického objektu pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Otopná soustava je navržena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody. Otopná tělesa jsou ...
 • Vzduchotechnika hotelového komplexu 

  Očkan, Tomáš
  V první části se práce zabývá tvorbou interního mikroklimatu hotelového komplexu pomocí systémů vzduchotechniky. Systémy jsou zvoleny na základě teoretických znalostí a praktických použití v zahraničí. V druhé části je ...