Now showing items 1-1 of 1

  • Design domácího automatického kávovaru 

    Kajstura, Bogdan
    Zadáním této bakalářské práce je návrh domácího automatického kávovaru. Mezi hlavní cíle práce patří implementace současných technologií a navrhnutí výrobku, který bude respektovat ergonomické i technické požadavky. Na ...