Now showing items 1-2 of 2

  • Homology modeling in the time of collective and artificial intelligence 

    Hameduh, Tareq; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Adam, Vojtěch; Heger, Zbyněk (Elsevier, 2021-02-01)
    Homology modeling is a method for building protein 3D structures using protein primary sequence and utilizing prior knowledge gained from structural similarities with other proteins. The homology modeling process is done ...
  • Inteligence skupiny 

    Winklerová, Zdenka
    Záměrem disertační práce je aplikovaný výzkum skupinové ( kolektivní ) inteligence . K prokázání použitelnosti inteligence skupiny je zkoumán algoritmus na bázi roje částic ( Particle Swarm Optimization PSO ), v němž je ...