Now showing items 1-1 of 1

  • Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích 

    Beránek, Jiří
    Předkládaná diplomová práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony (LSP) na koloidních nanočásticích. Byla provedena experimentální měření a teoretické simulace odezvy nanočástic v dalekém poli způsobené těmito ...