Now showing items 1-11 of 11

 • Akustická diagnostika provozních stavů spalovacích motorů 

  Závorka, Dalibor
  Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled metod a současného dostupného vybavení pro akustickou diagnostiku spalovacích motorů. Jsou zde popsány základní principy diagnostiky a akustické diagnostiky spolu s ...
 • Analýza systému zapalování a vstřikování paliva 

  Schnabl, Jan
  Zapalovací a vstřikovací soustava v jakékoliv podobě jsou nedílnou součástí každého automobilu. Vývoj těchto soustav jde ruku v ruce s rozvojem automobilismu a jeho stále většího průmyslu. Od devatenáctého století do ...
 • Jízdní kolo s elektrickým motorem a benzinovou elektrocentrálou 

  Mička, Dominik
  Cílem této diplomové práce je koncepční návrh a realizace motorového kola se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. Byla navržena řídicí strategie umožňující dosažení maximální účinnosti spalovacího motoru při ...
 • Motokolo se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu 

  Mazálek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh řídicího algoritmu, potřebných řídicích a silových obvodů a návrh desek plošných spojů pro již rozpracovaný koncept jízdního kola se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. ...
 • Motorbike with an electric power transfer 

  Mička, D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This project describes the experiment of the electric transfer of power applied on a classical bicycle. There are described single parts of the concept in the project and there is also given a short presentation of how it ...
 • Neúspěšné koncepce spalovacích motorů 

  Martinec, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium neúspěšných koncepcí spalovacích motorů. Udává stručný přehled slepých cest ve vývoji spalovacích motorů, třídí je dle použitých konstrukčních řešení, zároveň vyjmenovává možné ...
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Vojtěšek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nastíněním historie přeplňování a rozebráním několika hlavních způsobů. Jde zejména o využívání mechanického přeplňování a turbodmychadel, zmínění jejich kladných a záporných stran. Dále ...
 • Technický demonstrátor čtyřdobého zážehového nepřeplňovaného motoru 

  Chovanec, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového motoru, který slouží jako technický demonstrátor čtyřválcového nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda Skyactiv-G. Úvod práce se zabývá konstrukcí nepřeplňovaných ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...
 • Využití výfukových plynů spalovacích motorů pro zlepšení vlastností motoru 

  Fusek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky využití výfukových plynů spalovacích motorů. Popisuje využití kinetické energie a tepelné energie výfukových plynů, která je odváděna ze spalovacího ...