Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický obchodní systém pro obchodování s komoditami 

    Brábník, Petr
    Diplomová práce se zabývá problematikou automatického obchodního systému pro obchodování na komoditní burze. Automatický obchodní systém je pro účely této práce založen na principu adaptivního klouzavého průměru. Tento ...
  • Termínové obchodování komodit z pozice retailového tradera 

    Burša, Petr
    Cílem diplomové práce „Termínové obchodování komodit z pozice retailového tradera“ je vytvoření investičního doporučení na základě analýzy možností, trhů a faktorů působících na jejich cenu. V první části jsou vymezeny ...