Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Jelčová, Denisa
  Diplomová práce se zaoberá analýzou současného stavu Agentury - Pro-staff s.r.o., která je využita na tvorbu návrhov pro rozvoj společnosti. V první části jsou definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje ...
 • Anonymní komunikace v prostředí Internetu 

  Pajtinová, Mária
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti, jak lze anonymně komunikovat přes Internet. Jsou zde popsány anonymizační programy TOR, JAP, I2P a CyberGhost, které umožňují uživateli ukrýt svou identitu za jinou IP adresu. ...
 • Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW 

  Kučera, Karel
  Cílem této práce je vytvoření programu který bude vytvářet a ukládat grafy pomocí programu DIAdem. Program je rozdělen do dvou částí kdy jedna se nachází v prostředí LabVIEW a druhá jako script v jazyce VBS. Výsledné řešení ...
 • Hodnocení komunikace se zahraničními zákazníky firmy TEMPISH s.r.o. s možnými návrhy na zlepšení 

  Kráčmarová, Hana
  Předmětem této diplomové práce je komunikace se zahraničními zákazníky ve firmě TEMPISH s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části, které na sebe navazují a doplňují se. První část obsahuje teoretická východiska a druhá jejich ...
 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti provozních postupů a spojení. 

  Minařík, Petr
  Bakalářská práce zpracovává přehled legislativních změn v požadavcích přípravy dopravních pilotů v předmětech Provozní postupy a Spojení. Zabývá se změnami v osnovách výuky a obsahuje úpravy, které je třeba provést v ...
 • Interní komunikace ve vybrané společnosti 

  Králová, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na interní komunikaci ve vybrané společnosti. Zabývá se komunikací, členy v komunikaci a stresem. Analyzuje interní komunikaci ve vybrané společnosti prostřednictvím pozorování a dotazníkového ...
 • Komunikace lidí a robotů 

  Boumová, Markéta
  Tato práce, která byla psána na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně, Ústav automatizace a informatiky, se zabývá problémem komunikace mezi lidmi a roboty z netradičního hlediska. Snahou bylo vyhodnotit a ...
 • Komunikace mezi PLC B&R a PC 

  Šlichta, Pavol
  Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie softvérovej podpory firmy B&R a na jej základe vytvorenie funkcií, ktoré budú zapisovať/čítať dáta z/do PLC. V úvodnej časti sú uvedené základné možnosti komunikácie z PLC. ...
 • Komunikace v budování technické infrastruktury pro rozvoj regionů 

  Řeháková, Adéla
  Diplomová práce „Komunikace v budování technické infrastruktury pro rozvoj regionů“ se zabývá komunikací vedení obce s občany, stavem technické infrastruktury v obcích a rozvojem regionů. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Komunikační jednotka pro spotřebiče inteligentních domů 

  Čičmanský, Tomáš
  Bakalárska práca sa venuje objasneniu problematiky PLC a využitiu nadobudnutých vedomostí pri návrhu PLC modemu. Za úlohu má hlavne zozbierať potrebné podklady a teoretické znalosti o PLC, ktoré budú slúžiť pre návrh ...
 • Komunikační strategie firmy TVT EURO-okna s.r.o. 

  Havlíková, Ladislava
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro firmu TVT EURO-okna s.r.o. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro tuto firmu.
 • Komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o 

  Masaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace. Práce je zaměřena na analýzu současné marketingové komunikace a návrh nové komunikační strategie pro firmu Goldpress, s.r.o., podnikající v oblasti polygrafie.
 • Marketingová komunikace společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá používanými formami marketingové komunikace vybrané společnosti. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou zákazníků z vinařského oboru, kde jsou zjištěny možné problémy v této ...
 • Marketingová komunikace vybrané společnosti 

  Grecová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem tradičního českého podniku Šohaj služby s.r.o. Tato práce je rozdělená na dvě základní části – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na základní literaturu týkající ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Marketingový výzkum 

  Vidlička, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na nedostatky v používání marketingových nástrojů a reklamních komunikačních kanálů v oblasti poskytování služeb. Práce blíže specifikuje problematiku využití marketingových nástrojů v dané ...
 • Nástroj pro podporu kontroly a podávání zpráv o stavu projektu 

  Straka, Tomáš
  V tejto práci sa zaoberám znalostnými oblasťami projektového managementu, konkrétne oblasťami času, nákladov a komunikácie.  Pomocou teoretického základu z tejto práce budem implementovať nástroj pre podporu kontroly stavu ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Matoušek, David
  Cílem této bakalářské práce je rešeršně popsat průběh manažerského plánování a zlepšování kvality. Práce začíná popsáním základních pojmů týkajících se tématu a jejich rozvedení. Dále pokračuje fází plánování kvality, kde ...
 • Návrh a implementace systému Innovation Scorecard za účelem měření úspěchu inovace ve společnosti Red Hat 

  Shpilka, Tetyana
  Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci řídicího systému známého jako Innovation Scorecard, který byl zaveden a aplikován v rámci společnosti Red Hat Czech s.r.o. Účelem bylo vylepšení současného modu operandi ...
 • Návrh interní komunikace pro Tribun EU s.r.o. 

  Nejezchlebová, Marie
  Tato práce se zabývá návrhem interní komunikace ve společnosti Tribun EU s. r.o. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou popsány metody a průběh komunikace ve společnosti. Druhá část je zaměřena na hodnocení ...