Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení marketingové komunikace pro grafické studio 

    Štěpánek, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením marketingové komunikace grafického studia. V počáteční teoretické části jsou popsány druhy komunikace a nástroje marketingového mixu. V následující analytické části se pokusím o ...