Now showing items 1-10 of 10

 • Komunikační strategie Galerie Vaňkovka Brno 

  Junek, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu komunikační strategie pro společ-nost Galerie Vaňkovka Brno. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou aplikovány v analytické části ...
 • Komunikační strategie neziskové organizace 

  Hrubý, Jan
  Predmetem diplomove prace je zpresneni komunikacni strategie nejvetsi evropske studentske organizace—Erasmus Student Network AISBL. Prace definuje status quo organizace a po jeho analyze navrhuje zpusob, jakym lze diky ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Menoušek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením vhodného návrhu komunikační strategie pro internetový obchod Luxusní pera Brno. Řešení vychází z detailní analýzy obchodu. První část je věnována historickému vývoji marketingu a ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Horáková, Vladimíra
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření vhodné komunikační strategie pro společnost TOPNET Services, s.r.o. První část popisuje teorii související s touto problematikou. Následující analytická část je nejdříve zaměřena ...
 • Komunikační strategie pro společnost DORINT, s.r.o. 

  Koplíková, Martina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením komunikace firmy DORINT, s.r.o. vůči svému okolí. Pozornost je věnována analýze současné situace podniku, především vlivům, které na něj působí. Východiskem celé práce je návrh kompletní ...
 • Komunikační strategie produktu 

  Přichystalová, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou komunikační strategie svatebního salonu La Queen. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení dané problematiky. Ve druhé části práce je ...
 • Komunikační strategie společnosti ModusLink Czech Republic s.r.o. 

  Bosáková, Monika
  Předmět Diplomové práce se týká návrhu plánu komunikační strategie pro společnost ModusLink Czech Republic s.r.o, jež se zabývá poskytováním řetězce zásobování a služeb, které pracují na principu subdodavatelských vztahů. ...
 • Marketingová strategie motoristických veletrhů 

  Hraběová, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingové strategie pro automobilový veletrh Autotec & Autosalon Brno 2010. Teoretická část je zaměřena na problematiku marketingové komunikace a uplatnění jejích jednotlivých nástrojů ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Ševčíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti NEXX s.r.o. v oblasti komunikace a jejího působení na společnost a zákazníky. Teoretická část se zaměřuje na nejnovější poznatky v dané problematice, současné ...
 • Návrh komunikační strategie pro obchodní firmu 

  Kozáková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Stim tools a.s., jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti marketingu, které jsou v praktické ...