Now showing items 1-1 of 1

  • Kompaktní produktový fotoateliér 

    Rosický, Radim
    Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční řešení kompaktního produktového fotoateliéru. První část práce se zabývá rešerši existujících zařízení. Druhá část je zaměřena na konstrukci kompaktního produktového fotoateliéru, ...