Now showing items 1-20 of 23

 • CompactRIO modul pro řízení servomotoru 

  Macek, Daniel
  Práce se zabývá popisem PMSM a BLDC motorů stejně tak, jako způsobu jejich řízení. Dále se práce zabývá popisem měřicích přístrojů firmy National Instruments, blíže pak DAQ, CompactRIO a PXI. Přičemž jsou v práci blíže ...
 • Compactrio Module For Servomotor Control 

  Macek, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with the design of a user card for the National Instruments CompactRIO platform. The proposed module allows control of servomotors such as BLDC or PMSM, with the possibility of being connected as a feedback ...
 • HIL model elektromechanického systému 

  Malík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu mechanického systému v jazyce Modelica a jeho použitím v prostředí LabVIEW. Úvod práce se zaměřuje na jazyk Modelica, programovací nástroj LabVIEW a standard Functional ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku identifikace stejnosměrného motoru. Dále řeší ovládání tohoto motoru a návrh regulátoru pro proudovou smyčku a jeho realizaci. Její součástí je také laboratorní úloha zabývající se ...
 • Implementace metod pro měření rychlosti otáčení rotačních strojů na platformě cRIO 

  Fábry, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou metód pre meranie rýchlosti otáčania rotačných strojov. Realizácia práce je na platforme Compact RIO od spoločnosti National Instruments. SW vybavenie je implementované ...
 • Implementace vybraných řidicích algoritmů pro FPGA 

  Bradáč, Martin
  Real-time počítač cRIO-9073 firmy National Instruments spolu se softwarem LabVIEW je všestranný nástroj využitelný v mnoha oborech, jak při výzkumu, tak při ryze praktických úlohách. Práce se zabývá studiem možností tohoto ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek s kuličkou na nakloněné rovině 

  Řezáč, Martin
  Práce se zabývá problematikou identifikace a řízení dynamických systémů s využitím grafického programovacího prostředí LabVIEW. Pro řízení je využita kaskádní formu regulace s PI a PD regulátory navrženými pomocí programu ...
 • Mechanický manipulátor řízený z platformy cRIO 

  Karásek, David
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit řídicí software pro mechanický 2 D manipulátor skládající se ze dvou translačních a jednoho rotačního členu. V teoretické části rozebírá možné hardwarové řešení a přibližuje ...
 • Měření a vyhodnocení pomocí Compact RIO a LabVIEW 

  Kantor, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací měřícího programu pro měření EC motoru pomocí vývojového prostředí LabVIEW. Práce poskytuje krátký úvod do prostředí LabVIEW, ukazuje moţnosti FPGA a jeho pouţití na ...
 • Měření akustických polí bezkontaktními optickými metodami 

  Karásek, David
  Tato diplomová práce si klade za cíl sestavit a prakticky ověřit funkčnost pracoviště určené pro bezkontaktní měření prostorového rozložení akustického tlaku vyzařovaného testovacími zdroji zvuku. Nejdříve je provedena ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem této práce je seznámení s platformou CompactRIO firmy National Instruments, s jeho hardwarovou paletou a možností využití této platformy pro měření frekvence analogových signálu. Výstupem této práce je softwarová ...
 • Návrh regulátoru otáček pro BLDC motor použitý pro quadrocopter 

  Libicher, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektrického regulátoru otáček pro BLDC motor, který bude použit v létajícím prostředku nazývaném kvadrokoptéra. V první části práce jsou vysvětleny způsoby řízení a bezsenzorové ...
 • Návrh řídicího systému robotického manipulátoru 

  Křivánek, Štěpán
  Cílem práce je navrhnout a zrealizovat software pro řízení koncového efektoru plošného robotického manipulátoru Mini-swing. Úvod práce je zaměřen na obecný popis řešené problematiky. V rešeršní části je zmíněno dělení ...
 • Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny 

  Borski, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou měřicího a řídicího systému pro malou větrnou elektrárnu DS 300. Účelem tohoto systému je sběr provozních dat elektrárny, zejména měření dodávaného výkonu a práce a jejich následná archivace. ...
 • Řízení EC motoru v programu LabVIEW 

  Bulín, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s programem LabVIEW, platformou CompactRIO a funkcemi, které nabízí, pro řízení EC motoru. Komplexní program od firmy National Instruments LabVIEW má širokou škálu uplatnění v ...
 • Řízení horkovzdušného modelu 

  Šimurda, Jan
  Tato práce se zabývá přestavbou modelu horkovzdušného tunelu pro řízení pomocí sys- tému CompactRIO od společnosti National Instruments. Pro komunikaci s tunelem bylo navrženo uživatelské prostředí, které uživatele provede ...
 • Řízení modelu helikoptéry 

  Štefanisko, Ivan
  V tejto práci sa na úvod zoznámime s existujúcim modelom helkoptéry pre výuku dynamických systémov. Neskôr preskúmame jednotlivé možnosti riadenia modelu a navrhneme laboratórne úlohy pre vybrané predmety bakalárskeho a ...
 • Řízení pohybu kuličky na 2D plošině 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce je navrhnutie riadiaceho algoritmu pre riadenie polohy guličky na 2D plošine so spätnou väzbou realizovanou pomocou kamery. Venuje sa návrhu ovládača krokových motorov, ktorý je ovládaný ...
 • Řízení pohybu rotačního inverzního kyvadla 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej diplomovej práce je modelovanie a návrh prípravku inverzného kyvadla. Rozoberá matematický model rotačného kyvadla, modelovanie BLDC motorov a tiež 3D modelovanie prípravku. Na riadenie kyvadla bol ...
 • Řízení tříosého kartézského manipulátoru 

  Drha, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému univerzálního kartézského manipulátoru. Cílem práce je vytvořit funkční řídicí systém manipulátoru s využitím dostupných hardwarových a softwarových modulů. ...