Now showing items 1-1 of 1

  • Litina s vermikulárním grafitem 

    Švábenský, Petr
    Tato rešeršní práce má za cíl shrnout dosud známé vlastnosti a způsoby výroby litiny s vermikulárním grafitem. V první části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způsoby využití. Druhá část je zaměřena na ...