Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Jeřábková, Veronika
    Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru pro reálnou, již existující firmu INJETON PLAST, s. r. o.. Měla by sloužit nejen jako závěrečná diplomová práce, ale rovněž jako podklad a podpůrný materiál ...
  • Založení a rozvoj malého podniku 

    Kousalová, Monika
    Tato studie se zabývá založením a následným rozvojem živnostenského podnikání. První část vymezuje právní aspekty počátku podnikání a celkový právní rámec tohoto tématu. Dále se zabývá podrobně zákonem o živnostenském ...