Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Pekárková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.
  • Podnikatelský záměr 

    Škvařil, Jan
    Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu solární fotovoltaické elektrárny. V úvodní části se práce věnuje vymezení pojmů spojených s podnikáním, právním formám podnikání, definicí a náležitostmi ...