Now showing items 1-14 of 14

 • Hodnocení výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Polach, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti AGROMORAVIA, a.s. pomocí klasických, moderních a statistických metod a následnou formulací vlastních návrhů a jejich přínosů na zlepšení výkonnosti podniku. Na základě ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Hodnocení výkonnosti podnikatelského subjektu pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Maňásková, Lucie
  Diplomová práce na téma „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“ je zaměřena na zhodnocení finanční efektivnosti hospodaření vybraného podniku na základě klasických a moderních metod finanční analýzy. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šebestová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti a finančního zdraví společnosti Avanta Systeme v letech 2006-2010. Na základě provedení finanční a strategické analýzy a porovnání jejich výsledků s dvěma konkurenčními ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Černá, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Halasová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti MSO Trade a.s. během let 2010 – 2014. Na základě provedené finanční a strategické analýzy jsou z porovnaných výsledků se dvěma konkurenty a oborovými ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Pernicová, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Koběrská, Simona
  Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení podnikové výkonnosti s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část představuje systém měření výkonnosti a teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím EFQM Excelence Model 

  Matoušek, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti obchodní korporace PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Hodnocení je prováděno prostřednictvím Modelu START, vycházejícího z EFQM Modelu Excelence. Teoretická část práce je zaměřena ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Stojaspalová, Vendula
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout podobu implementace modelu Balance Scorecard pro vybranou společnost CZECHmetal spol. s r. o., která má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

  Nováková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. s využitím EFQM Excelence Model. Teoretická část práce vysvětluje pojem výkonnost a popisuje nejvíce používané přístupy k měření ...
 • Hodnocení výkonnosti stavební firmy 

  Zwienerová, Petra
  Cílem diplomové práce je hodnocení výkonnosti firmy OK mont-STM, spol. s r.o., která se zabývá především výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Na základě provedené finanční analýzy jsou doporučeny návrhy pro zlepšení ...
 • Posouzení výkonnosti firmy ČSAD Kyjov Logistics a.s. 

  Skácel, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku ČSAD Kyjov Logistics a.s. Teoretická část vysvětluje teoretická východiska finanční analýzy, regresní analýzy, problematiku časových řad, korelační analýzy ...
 • Zkoumání faktorů výkonnosti inovativních podniků 

  Koplík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraných inovativních podniků a jsou hledány faktory, které právě jejich výkonnost ovlivňují. Analýza je prováděna za období 2011 až 2015 dle účetních výkazů společností. ...