Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Malásková, Dominika
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se ...