Now showing items 1-10 of 10

 • Chlazení stlačeného vzduchu pro spalovací motor kategorie CDS SEMI-PRO 

  Novozámský, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému chlazení stlačeného vzduchu pro přeplňovaný motor použitý v kategorii závodu CDS Semi-Pro. První část práce je zaměřená na analýzu vnějších podmínek ovlivňující návrh ...
 • Comparison of turbulent models in the case of a constricted tube 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-11-15)
  The validation of a proper solution is an indispensable phase of every numerical simulation. Nowadays, many turbulent models are available, whose application leads to slightly different solution of flow behaviour depending ...
 • k-Nearest Neighbors Algorithm in Profiling Power Analysis Attacks 

  Martinasek, Z.; Zeman, V.; Malina, L.; Martinasek, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-06)
  Power analysis presents the typical example of successful attacks against trusted cryptographic devices such as RFID (Radio-Frequency IDentifications) and contact smart cards. In recent years, the cryptographic community ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Blatný, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, základní informace o daňových soustavách jednotlivých zemí a všech ...
 • Porovnání link-state směrovacích protokolů 

  Zavřel, Jan
  Tato práce se zabývá porovnáním dynamických link-state směrovacích protokolů OSPF a IS-IS. Tyto protokoly se používají při směrování v jednom autonomním systému pod jednou správou. Oba jsou v teorii podobné, avšak v praxi ...
 • Porovnání nástrojů pro modelování a vývoj procesně orientovaných aplikací 

  Spišák, Samuel
  Práca sa zaoberá porovnaním nástrojou na modelovanie, vývoj a nasadenie procesne orientovaných aplikácií, ktoré ponúkajú spoločnosti Camunda, Bonitasoft a Netgrif. Hlavná časť práce patrí opisu spôsobu vývoja aplikácie ...
 • Porovnání účetnictví dle US GAAP a dle čs. legislativy v podmínkách vybrané firmy 

  Kubačková, Katarína
  Diplomová práce se zabývá analýzou české úpravy účetnictví, jejím zasazením do kontextu evropského účetnictví a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – US GAAP. Cílem práce je především vykreslení odlišností v ...
 • Program pro porovnávání křivek metodou IELF 

  Podjukl, Zdeněk
  Tato práce se zabývá realizací programu v prostředí MATLAB pro výpočet míry shody dvou křivek metodou IELF (Integrated Error Against Logarithmic Frequency). Tato metoda se používá pro porovnávání dvou křivek. Většinou se ...
 • Ruční a automatizovaná verze výroby součásti 

  Mikulík, David
  Bakalářská práce blíže popisuje a porovnává stávající výrobu perforovacích matric pro obuvnický průmysl. Je zde uvedena výroba, jak ručním způsobem za použití stolní vrtačky a dalších ručních strojů, tak automatizovaná se ...
 • Webová aplikace pro porovnávání telekomunikačních služeb 

  Smeliková, Lenka
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout webovou aplikaci pro porovnávání telekomunikačních služeb a poskytovatelů multimediálních služeb, převážně potom poskytovatelů připojení k internetu. Návrh databáze, aplikace a ...