Now showing items 1-8 of 8

 • Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin 

  Urbánek, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových ...
 • Experimentální porovnání smykových vlastností kompozitů měřených metodami ASTM 

  Ponížil, Tomáš
  Přesné určení konstitutivních smykových závislostí napětí na deformacích je základem pro pochopení chování anizotropního kompozitního materiálu. Bylo vyvinuto mnoho zkoušek smykových vlastností kompozitních materiálu. ...
 • Genetic Homogenization of Composite Materials 

  Jilkova, J.; Raida, Zbyněk; Tobola, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-04)
  The paper is focused on numerical studies of electromagnetic properties of composite materials used for the construction of small airplanes. Discussions concentrate on the genetic homogenization of composite layers and ...
 • Návrh křidélka z kompozitních materiálů 

  Dvořák, Vlastimil
  Tato diplomová práce na téma „Návrh křidélka z kompozitních materiálů“ pojednává o technologiích výroby používaných v leteckém průmyslu. Ukazuje vhodné koncepce kompozitních konstrukcí pro křidélko letounu Aero L-159A/B a ...
 • Návrh laminátových řídítek pro horská kola 

  Hanák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laminátových řídítek pro horská kola. První část prá-ce se věnuje popisu vlastností kompozitních materiálů, zejména je kladen důraz na vláknové kompozity. Je zde uveden algoritmus ...
 • Plazmochemická úprava přírodních vláken 

  Demková, Eva
  Táto bakalárska práca sa zameriava na plazmochemické povrchové úpravy prírodných ľanových vlákien pomocou dielektrického bariérového výboja a silánovým väzbovým činidlom. Upravené vlákna boli použité ako výstuž kompozitného ...
 • Sledování vlastností nanokompozitů na bázi epoxidových pryskyřic 

  Libra, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem nanotechnologií v oblasti kompozitních materiálů (nanokompozitů). Dále pak výrobou, složením a elektrickými vlastnostmi těchto materiálů. Vzorky pro experiment jsou vyrobeny ...
 • Studium elektrických vlastností kompozitů 

  Bariš, Marián
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů. Na vzorcích polyamidu s různým hmotnostním plněním mleté slídy byly měřeny vnitřní rezistivita, relativní permitivita a ztrátový činitel v ...