Now showing items 1-11 of 11

 • Behaviour of the Interface of Low Toughness Materials 

  Halasová, Martina
  The work is focused on evaluation of factors influencing behaviour of interface in low toughness ceramic materials reinforced with fibres. The main aim was to characterise processing effects influencing the quality of ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Bednář, Pavel
  Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Kompozity na bázi přírodních vláken 

  Hahn, Filip
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá aktuálním stavem výzkumu na poli kompozitních materiálů na bázi přírodních vláken a polymerních matric, a výrobními metodami kompozitních materiálů. Experimentální ...
 • Možnosti analýz progresivního porušování kompozitních materiálů metodou konečných prvků 

  Častulík, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi analýzy progresivního porušování vrstvených kompozitních stěn a desek. Nejprve je uveden teoretický úvod do mechaniky kompozitních materiálů. Následně se práce zabývá popisem druhů ...
 • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Ostrezi, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
 • Pultruze biokompozitu na bázi lněných vláken 

  Hahn, Filip
  V teoretické části se práce zabývá chemickými úpravami přírodních vláken a jejich použití ve formě výztuže do polymerních kompozitů. Lněná vlákna byla upravena vybranými reakčními činidly pro zlepšení jejich adheze k ...
 • Pultruze biokompozitu na bázi přírodních vláken 

  Letavaj, Emil
  Teoretická časť práce je zameraná na všeobecný prehľad o kompozitných materiáloch, prírodných vláknach a ich rôznych modifikáciách. Praktická časť spočíva v chemickej úprave ľanových vlákien prostredníctvom dvoch typov ...
 • Stanovení modálních charakteristik celokompozitového křídla s využitím MKP metod 

  Churý, Tomáš
  Práce se zabývá vypracováním podrobného MKP modelu celokompozitního křídla kluzáku a následně provedení redukce vytvořeného MKP modelu na nosníkový model. U vytvořených modelů jsou vypočítány vlastní frekvence, tvary kmitání ...
 • Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken 

  Pelánová, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kompozity, které jsou tvořené degradovatelnými složkami. Teoretická část se zabývá problematikou kompozitních materiálů, úpravami vláken a vlastnostmi. Účelem této práce je vytvořit ...
 • Zkušební metody kompozitních materiálů 

  Cieslar, Bogdan
  Stručná příručka o normovaných zkouškách mechanických vlastností kompozitních materiálů zpevněných uhlíkovými, skleněnými a aramidovými vlákny. Práce obsahuje přehled nejdůležitějších normovaných zkoušek používaných v ...