Now showing items 1-3 of 3

 • Kompostování čistírenských kalů malých producentů 

  Pumprlová Němcová, Miroslava
  Práce řeší problematiku kompostování směsi čistírenského kalu a biomasy mokřadních rostlin, které jsou jedním z produktů vznikajících na kořenových čistírnách odpadních vod. Úvodní část práce je rešerší odborných informací ...
 • Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu 

  Dokoupilová, Bára
  Tato diplomová práce se zabývá využitím biotermální energie uvolňující se při rozkladných procesech v kompostu. Cílem práce je vysvětlit principy vzniku tepla v kompostu, shrnout možnosti jeho odběru a navrhnout vhodné ...
 • Řízení kvality procesů zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

  Krbalová, Maria
  Produkce odpadu a obzvláště pak biologicky rozložitelného odpadu provází lidstvo od počátku jeho existence. Tato práce se zaobírá popisem a dělením dostupných technologií zpracování těchto odpadů, včetně výhod a nevýhod ...