Now showing items 1-5 of 5

 • Chlazení stlačeného vzduchu pro spalovací motor kategorie CDS SEMI-PRO 

  Novozámský, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému chlazení stlačeného vzduchu pro přeplňovaný motor použitý v kategorii závodu CDS Semi-Pro. První část práce je zaměřená na analýzu vnějších podmínek ovlivňující návrh ...
 • Racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu 

  Žilák, Peter
  Popis stavu výroby stlačeného vzduchu v Motorpal a.s. Jihlava. Nástroj použitý pro zlepšení procesu a výstupu výroby, řešení kvalitativních problémů a zavádění zlepšení. Definování problému, měření, analýza, návrhy a ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Šolc, Jakub
  Cílem diplomové práce „Studie operativního řízení výroby“ je racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Práce se zabývá popisem výchozího stavu, analýzou výroby stlačeného vzduchu a návrhem racionalizačních opatření. ...
 • Využití stlačeného vzduchu pro akumulaci energie 

  Laca, Theodore Nicolas
  V rešeršnej časti je spracovaný základný prehľad o význame a prínose akumulácie elektrickej energie. Popisuje hlavné možnosti akumulácie elektrickej energie, rozdelené podľa formy skladovania. Zahrňuje poznatky z termodynamiky ...
 • Výroba stlačeného vzduchu v TRW Dačice, analýza ztrát a návrh opatření vedoucí k omezení ztrát. 

  Kolman, Bohuslav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vzniku a detekce ztrát stlačeného vzduchu se zaměřením na ztráty vzniklé nevhodným a zbytečným použitím stlačeného vzduchu ve firmě TRW Dačice. Navržená opatření jsou primárně určena k ...