Now showing items 1-2 of 2

  • Netradiční způsoby zvyšování výkonu spalovacích motorů 

    Horák, Tomáš
    Tato bakalářská práce shrnuje různé netradiční způsoby zvyšování výkonu spalovacích motorů. Součástí práce je popis historických, současně používaných a prototypových způsobů sloužících k tomuto účelu včetně principu jejich ...
  • Přeplňování spalovacích motorů 

    Kadleček, Jiří
    Tato bakalářská práce seznamuje s konstrukcí a funkcí základních typů mechanických systémů přeplňování. Dále se zabývá rozborem regulačních prvků přeplňovacích systémů a v poslední kapitole také popisem nejnovějších trendů ...