Now showing items 1-6 of 6

 • Aerodynamická analýza měnitelné geometrie wingletu pro aplikaci na výkonném kluzáku 

  Malinowski, Matěj
  Diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou a optimalizací wingletu kluzáku. Winglet je uvažován s možností změny tvaru v průběhu letu a optimalizační proces je zaměřen na odhalení optimálních tvarů v odlišných ...
 • Comparison of CFD simulations and measurements of flow affected by coanda effect 

  Fišer, Jan; Jedelský, Jan; Vach, Tomáš; Forman, Matěj; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  The article deals with experimental research and numerical simulations of specific phenomena in fluid flows called Coanda effect (CE), which has numerous important engineering applications. Although many researchers have ...
 • Návrh sacího kanálu turbínového motoru v provedení NACA vstup 

  Babinec, Viktor
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a aerodynamickou analýzou subsonického vstupného ústrojenstva v prevedení NACA vstup pre prúdový motor osadený v bezpilotnom prostriedku. Súčasťou práce je teoretický rozbor NACA ...
 • Numerical Modelling of Grate Combustion 

  Juřena, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...
 • Simulace tepelně-aktivovaných základových konstrukcí budov 

  Sliva, Matěj
  Diplomová práce se zabývá tématem geotermálních základových konstrukcí. Cílem práce je nalezení optimálního způsobu vinutí potrubí pro teplonosnou kapalinu v pilotách. Toto je řešeno pomocí CFD simulací v programu ANSYS ...
 • Vývoj modelu kalcinace pro ANSYS Fluent 

  Anderle, Milan
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť model dekarbonizácie vápenca, implementovať ho do CFD nástroja ANSYS Fluent a otestovať na modeli skutočného reaktoru. Žiadaný model vychádzal z predpokladov pre Shrinking Core Model ...