Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace pro zpracování CT/MRI snímků s podporou tvorby 3D geometrie 

  Konečný, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na zpracování medicínských snímků běžně dostupných v lékařské technice, jejich následnému zpracování základními obrazovými operacemi a zpětné 3D rekonstrukci ve vytvořeném programu.
 • Design počítačového tomografu 

  Ronzová, Gabriela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastním návrhem designu výpočetního tomografu, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky a současně přináší nový vzhled a tvarové řešení daného tématu.
 • Kontrola kvality vstřikovaných plastů pomocí rentgenové počítačové tomografie 

  Figar, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá použitím technologie rentgenové počítačové tomografie pro komplexní analýzu plastových výrobků při řízení jejich kvality. Předmětem analýz byly dva různé druhy plastových výrobků, které byly ...
 • Segmentace žeber v hrudních CT skenech 

  Kašík, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací algoritmu pro segmentaci žeber z hrudních CT dat. Pro segmentaci je zvolena metoda detekce středových linií žeber. Prvním krokem tohoto přístupu je extrakce středových linií kostí ...