Now showing items 1-11 of 11

 • Evoluční návrh a optimalizace komponent používaných ve vysokorychlostních počítačových sítích 

  Grochol, David
  Výzkum prezentovaný v této práci je zaměřen na evoluční optimalizaci vybraných komponent síťových aplikací určených pro monitorovací systémy vysokorychlostních sítí. Práce začíná studiem současných monitorovacích systémů. ...
 • Moderní řešení počítačové sítě rodinného domu 

  Moravec, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům s využitím automatizované domácnosti, které zahrnují výrobu tepla, detekce kouře, osvětlení a mnoho dalšího. První část práce je zaměřena na analýzu domu, ...
 • Návrh počítačové sítě pro komerční budovu 

  Sekanina, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro komerční budovu. Popisuje teorii počítačových sítí a na základě provedených analýz jsou vybrány jednotlivé síťové prvky a stanovena řešení pro implementaci síťové ...
 • Návrh počítačové sítě pro moderní rodinný dům 

  Buc, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete moderného rodinného domu. Východiskami tohto návrhu sú pôdorys domu a požiadavky investora. V práci sú popísané postupy a taktiež špecifikované prvky, potrebné pre ...
 • Návrh počítačové sítě pro polyfunkční dům 

  Sekanina, Čestmír
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro polyfunkční dům. Vychází z provedené analýzy novostavby a definovaných požadavků investora. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro moderní rodinný dům 

  Dokoupil, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro moderní rodinný dům. Vychází z analýzy architektonického projektu rodinného domu, na jehož základě bude tato síť navrhnuta. Dále specifikuje konkrétní implementaci ...
 • Počítačová síť v moderní domácnosti 

  Konečný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro moderní dům a oddělený kancelářský objekt. Vychází z analýzy stavebního projektu, dle kterého má být tato síť realizována a následně specifikuje konkrétní postupy a ...
 • Topologie sítí a jejich monitorování 

  Sirotný, Miroslav
  Diplomová práca pojednáva o počítačových sieťach, ktoré tvoria v súčasnej dobe globálnu komunikačnú štruktúru a zohrávajú v dnešnej spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Možno si to väčšina z nás ani neuvedomuje ale prichádzame ...
 • Vytvoření modelu počítačové sítě v prostředí MATLAB/SIMULINK 

  Zedníček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá simulací chování transportního protokolu TCP v bezdrátovém optickém prostředí. Práce zkoumá různé nastavení parametrů protokolu a vyhodnocuje jejich odezvy na přenosovou rychlost. Klíčové body ...
 • Využití paralelizace při numerickém řešení úloh nelineární dynamiky 

  Rek, Václav
  Hlavním cílem této práce je prozkoumání možností využití paralelizace v numerických výpočtech nelineární dynamiky. V poslední dekádě došlo k dramatickému nástupu vícejádrových a výceprocesorových systému v kombinaci s ...
 • Zavádění počítačové sítě v relaxačním centru 

  Nejezchleb, David
  Práce řeší návrh počítačové sítě a kamerového systému v relaxčním centru dle požadavků provozovatele centra.