Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace stereovize a počítačového vidění 

  Bubák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím softwarového nástroje Computer Vision System Toolbox pro vytvoření aplikací v počítačovém vidění. Na začátku práce je provedena rešerše snímání obrazu a jeho reprezentace pomocí ...
 • Detekce a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek 

  Solnický, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek. Konkrétně jde o rozpoznání červených kruhových značek Nejvyšší povolená rychlost z obrazových dat za ...
 • Zhodnocení vlastností algoritmů stereovize v nástroji Computer Vision System pro MATLAB 

  Lauko, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením možností a limitov aplikácie stereovízie na orientáciu v priestore využitím nástrojov v MATLABe. Predpokladá sa použitie u robota. V praktickej časti sa využíva prostredie Simulink ...