Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh logiky řízení tvorby sekvence karoserií v oblasti vrchního laku 

    Křivánek, Filip
    Tato diplomová práce popisuje oblast lakovny vrchního laku ve firmě ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Jsou zde popsány logistické operace a dopravníková technika v této výrobní hale. Dále se práce zabývá tvorbou sekvence ...
  • Simulace tekutin a plynů 

    Štambachr, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá simulacemi kapalin a plynů, obzvláště pak počítačovou simulací toku viskózních newtonských kapalin s volným povrchem. Hlavním cílem této práce je implementovat výkonný simulační model, ...