Now showing items 1-20 of 85

 • Analýza výsledků měření propustnosti betonu pro vzduch a vodu jako podklad pro odhad jeho aktuální trvanlivosti 

  Kadlecová, Zlata
  Propustností povrchové vrstvy betonu se zabývá mnoho vědeckých pracovišť po celém světě, neboť povrchová vrstva je nejslabším článkem celé betonové konstrukce. Tato disertační práce navázala na problematiku celosvětově ...
 • Analýza zesilování železobetonových desek s ohledem na mezní stav protlačení 

  Nováček, Jan
  Práce se zabývá protlačením železobetonových konstrukcí se zaměřením na jejich dodatečné zesilování. V úvodní části je provedena komplexní rešerše možných způsobů zesílení a jejich efektivity na navýšení absolutní únosnosti. ...
 • Archiv+ 

  Netrefová, Klára
  Návrh se zabývá konceptem, postdigitální manufaktury. Dominantní je především nezvyklá kombinace dvou asketických materiálů a to cihly a betonu. Budova má ambice se stát katalyzátorem dění s veřejném prostoru města Brna.
 • Betony s elektrárenskými popílky pro prostředí XF3 a XF4 

  Máša, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá betony s použitím elektrárenského popílku, jako aktivní příměsi pro prostředí XF3 a XF4. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na základní informace ...
 • Biologická vyhnívací linka 

  Hurčík, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce nádrže ČOV a vypracováním výkresové dokumentace. Řeší hlavní části nosné konstrukce: základové desky, stěny a stropní desky. Řeší mezní stavy únosnosti a ...
 • Bytový dům 

  Vrbický, Josef
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Holicích, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se skládanými stropy z nosníků a keramických vložek. ...
 • Bytový dům 

  Šeps, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se stropy z železobetonových desek. Obvodové zdivo ...
 • Bytový dům v Praze 6 

  Čejka, Jiří
  Diplomová práce Bytový dům v Praze 6 je zpracována jako projektová dokumentace statické části. Šestipodlažní budova byla navržena jako železobetonový monolitický objekt. Dvě podzemní podlaží tvoří železobetonový skelet se ...
 • Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate 

  Kocáb, Dalibor; Kucharczyková, Barbara; Daněk, Petr; Vymazal, Tomáš; Hanuš, Petr; Halamová, Romana (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper focuses on determining the frost resistance of concrete using selected destructive and non-destructive test methods. The experiment was performed with four specially made concretes, which differed only in the ...
 • Determining fracture energy parameters of concrete from the modified compact tension test 

  Fernández-Canteli, Alfonso; Castaón, Laura; Nieto, Belen; Lozano, Miguel; Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav (Gruppo Italiano Frattura, 2014-09-01)
  The modified compact tension (MCT) test, though not yet recognized as a valid test for determining fracture energy of concrete, is believed to represent a plausible and suitable alternative versus other well established ...
 • Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions 

  Kocáb, Dalibor; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Žítt, Petr; Ledvoňová, Monika (Elsevier, 2017-07-20)
  The modulus of elasticity is a property of concrete, which is known for its high variability of values. A high enough value of the modulus of elasticity is a critical requirement in complicated concrete structures and in ...
 • Diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Tato práce se v úvodu zabývá ve své teoretické části shrnutím a podrobným popisem vybraných diagnostických metod, které byly aplikovaný na vybraných konstrukčních částech existujícího mostního objektu v rámci praktické ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá diagnostikou vybraného železobetonového trámového mostu v obci Luhačovice. V rámci tejto práce sú tiež popísané jednotlivé diagnostické metódy a nástroje používané pri diagnostike mostných ...
 • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

  Kala, Josef
  Tento bakalářský projekt se zabývá lokalitou nekompletního městského bloku mezi ulicemi Koliště - Cejl - Vlhká v Brně. Práce je rozdělena na analytickou a návrhovou část. Analytická část hodnotí vlastnosti a možnosti místa. ...
 • Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete 

  Kocáb, Dalibor; Daněk, Petr; Misák, Petr; Topolář, Libor; Pőssl, Petr (Elsevier, 2017-07-20)
  This paper focuses on the experimental assessment of the degree to which continued exposure to low ambient temperatures influences the concrete modulus of elasticity and compressive strength. The elastic modulus is not a ...
 • Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete 

  Misák, Petr; Kocáb, Dalibor; Daněk, Petr; Kucharczyková, Barbara; Topolář, Libor (EDP Sciences – Web of Conferences, 2017-05-24)
  The goal of the experiment was to determine the influence that cyclic loading has on concrete dynamic modulus of elasticity and compressive strength. Each test specimen was subjected to cyclic loading with the loading force ...
 • Experimental determination of the initial compressive strength of concrete using a rebound test hammer 

  Cikrle, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This paper deals with rebound hammer testing of concrete in the early stage of ageing. Six types of concrete were produced for the purpose of the presented experiment and differed in the water/cement ratio and were otherwise ...
 • Experimentální a numerická analýza externího zesílení železobetonového prvku namáhaného ohybem 

  Czerwek, Martin
  Návrh a výroba zkušebních železobetonových trámů pro účely laboratorního zkoušení. Provedení vybraných zkoušek mechanických vlastností na vybraných tělesech. Experimentální analýza železobetonových trámů v laboratoři. ...
 • Experimentální a numerická analýza reologických procesů v průběhu zrání betonu. 

  Zvolánek, Lukáš
  Disertační práce je zaměřena na studium objemových změn konstrukčního betonu zapříčiněných jeho smršťováním a na vyhodnocení odolnosti betonu proti vzniku smršťovacích trhlin. Vlastnímu zpracování disertační práce předcházela ...
 • Experimentální a numerická analýza zesílení ŽB prvku na smykové účinky 

  Folvarčná, Ingrid
  Návrh a výroba zkušebních prvků pro experimentální laboratorní zkoušení na smykové účinky. Provedení zkoušek mechanických vlastností zkušebních prvků. Experimentální analýza zkušebních prvků v laboratoři, tvorba matematického ...