Now showing items 1-1 of 1

  • Šestinohý kráčející robot 

    Kotrík, Lukáš
    Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou konštrukciou šesťnohého kráčajúceho robota. Práca pozostáva z niekoľkých častí, ktoré nám priblížia, akým spôsobom bolo postupované pri návrhu a konštrukcii robota. Práca začína ...