Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza nákladů na soukromé stavební zakázce 

  Švára, Karel
  Práce se zabývá analýzou nákladů na stavební zakázce, které vznikají při její realizaci. Teoretická část je věnována charakteristice pojmu stavební zakázka, popisuje její druhy, rozdělení, fáze výstavby a možnosti financování. ...
 • Finanční plán stavební zakázky 

  Kašová, Michaela
  Téma bakalářské práce je finanční plán stavební zakázky. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební zakázka, vlastní zdroje financování, cizí zdroje ...
 • Finanční řízení stavební zakázky 

  Lakuš, Jan
  Tato práce se zabývá vymezením problematiky finančního řízení stavební zakázky a jeho aplikací v praktické analýze finančního řízení nákladů reálné stavební zakázky. Cílem práce je analýza modelu finančního řízení stavební ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce 

  Mašková, Pavla
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na členění nákladů, rozpočtování a kalkulaci nákladů, řízení nákladů a charakteristiku stavební zakázky. Cílem je vyhodnocení modelu plánování a řízení nákladů na stavební zakázce ...
 • Studie proveditelnosti multifunkčního objektu v Humpolci 

  Kulík, Matěj
  Cílem diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti multifunkčního domu v Humpolci a zhodnocení výnosnosti projektu v prvních 30 letech jeho provozu. Zhodnocení projektu obsahuje výchozí finanční analýzu a další ...