Now showing items 1-2 of 2

  • Struktura spotřebního koše v České republice a Slovenské republice 

    Gottwald, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-12)
    Purpose of the article: Nowadays, consumer behaviour is still at the centre of attention of many researchers. The consumer basket belongs among important economic characteristics, which determine the economic level of each ...
  • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

    Hejč, Martin
    Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spotřební koš spotřebitele, který preferuje zdravý životní styl. Dílčím cílem je poukázat na důležitost zdravého životního stylu v souvislosti s předcházení onemocnění, odhadnout ...