Now showing items 1-4 of 4

 • Bezkontaktní měření geometrických parametrů pružin 

  Bortlík, Pavel
  Tato bakalářská práce obsahuje rozbor problematiky bezkontaktního měření rozměrů mechanických dílů. Na základě rozboru vlastností dostupných snímačů obsahuje předložení návrhu vhodného optického snímače pro bezkontaktní ...
 • Bezkontaktní měření teplot 

  Kužel, Kristián
  Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o bezkontaktním měření teplot v průmyslových aplikacích, věnuje se jednotlivým druhům měřicích přístrojů a obsahuje přehled trhu. Zaměřuje se především na stacionární přístroje používané ...
 • Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje 

  Chmelíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou ...
 • Určování velikosti plochy a rozměrů vybraných objektů v obraze 

  Mittner, Ondřej
  Diplomová práce popisuje hardwarové opto-elektronické přístroje pro bezdotykové měření ploch. Zaměřuje se na přístroje používané pro opto-elektrickou transformaci snímané scény a na softwarové zpracování digitálních obrazů. ...