Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace pro publikování na internetu 

  Hradecký, Lukáš
  Tématem bakalářská práce je návrh a tvorba webové aplikace pro publikování na internetu. Práce je rozdělena na čtyři části. V první jsou popsány obecné vlastnosti redakčních systémů a příklady redakčních systémů. V druhé ...
 • Informační systém kulturních a sportovních akcí 

  Starý, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou tvorby informačních systémů pro kulturní a sportovní akce. Cílem je vytvořit redakční systém, který umožní spravovat obsah webových stránek bez nutnosti znalosti jazyka  HTML. Aplikace umožňuje ...
 • Modulární CMS systém 

  Gešvindr, David
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního CMS systému. V první části jsou teoreticky popsány vlastnosti CMS systémů a technologie používané pro jejich tvorbu. Součástí práce je také porovnání vybraných dostupných ...
 • Návrh elektronického obchodu pro zahradnickou firmu 

  Sedlák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá realizací elektronického obchodu pro firmu z oblasti zahradnictví. Eshop bude zároveň sloužit jako nástroj k prezentaci zadavatele v oblasti internetu. Výchozí podklady pro návrh elektronického ...
 • Návrh systému správy obsahu internetových prezentací pro malé firmy 

  Hasák, Milan
  Práce analyzuje problematiku týkající se návrhů internetových prezentací malých a středních podnikatelských subjektů. Navrhuje jednoduchý a efektivní systém pro správu obsahu za použití volitelných přídavných modulů, díky ...
 • Pokročilá webová aplikace redakčního systému 

  Žert, Zdeněk
  Práce pojednává o tvorbě redakčního systému pro správu obsahu internetových stránek Nadace Partnerství. Definuje základní požadavky na systém. Analyzuje jejich zpracování s využitím diagramů. Po popisu návrhu řešení se ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Vrba, Patrik
  Tato práce analyzuje problematiku tvorby internetových prezentací a vývoje jejich redakčních systémů. Na základě zhodnocení dostupných technologií z oblasti internetových stránek a webových aplikací, je následně navrhnut ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na spôsob tvorby, správy a propagácie firemnej internetovej prezentácie s využitím redakčných systémov. Práca popisuje technológie potrebné pri tvorbe webových stránok s princípmi ich ...
 • Publikační a redakční systém v jazyce PHP 

  Velký, Petr
  Tato práce se zabývá vývojem redakního systému. V úvodní ásti dokumentu se zab ývá návrhem vlastního systému, následuje výet pouítých technologií a implementace vlastního systému.
 • Publikační systém jako nástroj pro prezentaci malých a středních firem na internetu 

  Petr, Jan
  Práce se bude zabývat porovnáním konkurenčního publikačního systému s vlastním publikačním systémem a jeho nasazení do reálných podmínek malých a středních firem na internetu z pohledu IT firmy. V další fázi bude popsán ...
 • Publikační systém jako nástroj pro publikaci malých a středních firem 

  Petr, Jan
  Tato práce je zaměřená na problematiku současných publikačních systémů. Cílem je návrh a vytvoření publikačního systému, který umožňuje jednoduše i úplnému laikovi prezentovat výrobky a služby firmy bez hlubší znalosti ...
 • Redakční a publikační systém menších samosprávních celků 

  Bobek, František
  Tato práce je zaměřena na problematiku redakčních systémů pro tvorbu obecních webových stránek. Nejprve srovnává vhodné komerční a nekomerční redakční systémy, dále se zaměřuje na vytvoření vlastního redakčního systému pro ...
 • Řízení informačních toků využíváním systému Business Intelligence ve vybrané firmě 

  Zemanovičová, Monika
  Táto diplomová práca navrhuje možnosti využívania nástrojov Business Intelligence vo vybranej firme. Na základe analýz zvažuje náklady pre zavedenie, hodnotí ekonomický prínos a návrh vhodného riešenia, ktoré bude východiskom ...
 • Systém pro správu obsahu založený na ontologiích 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému založeného na sémantických technologiích a ontologických jazycích. Je zde popsán sémantický web a jeho koncept, technologie sémantického webu především RDF a ...