Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

    Vlk, Tomáš
    Práce se zabývá podrobným návrhem průběžného mísiče. Toto zařízení slouží k přípravě formovacích směsí na bázi písku ve slévárenství. V práci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé uzly zařízení z hlediska konstrukce. ...
  • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 3-5 tun/hod 

    Haluza, Lukáš
    Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh průběžného mísiče o dopravním výkonu 3-5 t/hod. Mísíč slouží k míchání pískových směsí do netrvalých forem ve slévárně. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané funkční ...