Now showing items 1-1 of 1

  • Detektor objektů v obrazech založený na metodě C4 

    Vylíčil, Radek
    Tato práce se zabývá detekcí v obraze s použitím metody C4. V textu jsou popsány metody trénování a testování navrženého objektového detektoru. Hlavní přínos spočívá ve vytvoření extraktoru příznaků pro vytvoření objektového ...