Now showing items 1-4 of 4

 • Control Unit For CubeSat 

  Horký, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the project was to design a CubeSat control unit. The board is composed of commercial parts yet reliable in the space environment. Because of its benefits, an FPGA was selected as the core of the board. The FPGA ...
 • Návrh hardwaru řídící jednotky dieselového vstřikovacího systémuu 

  Novák, Matyáš
  Tato diplomová práce se zabývá základním popisem návrhu hardwaru řídící jednotky pro dieselový vstřikovací systém. V úvodu práce je blokově popsán systém dieselového vstřikování Motorpal Common Rail. Dále jsou popsány ...
 • Ovládací jednotka chytré domácnosti s Raspberry Pi 

  Sedlařík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní domácnosti ovládané primárně hlasem. Seznamuje s touto technologií, jejím vznikem a trendy, kterými se uchyluje. Obsahuje popis architektury, komunikační a přenosové ...
 • Řídicí jednotka pro CubeSat 

  Horký, Jan
  Cílem práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro CubeSat založené na obvodu FPGA. Taková jednotka doposud nebyla komerčně dostupná a navržená jednotka má tak dobrý potenciál zaplnit příslušné místo na trhu komponent ...