Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace linky pro defektoskopii železničních kol 

    Hubený, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro testovací linku využívající ultrazvukové defektoskopie a magnetické práškové defektoskopie. Testovací linka je určena pro nedestruktivní testování ...
  • Řídicí systém odprášení obloukových tavících pecí 

    Blažek, Ondřej
    Práce se zabývá řízením a vizualizací procesů systému odprášení obloukových tavících pecí, její předmětem je elektrická část vzduchotechnického systému od návrhu řídicího systému přes průmyslovou komunikaci až po návrh ...