Now showing items 1-15 of 15

 • Elektronický systém řízení hudebního nástroje 

  Trukhina, Irina
  Diplomová práce obsahuje postup návrhu řídicího systému určeného pro automatizaci hrání na foukací harmoniku. Proces vývoje je rozdělen do tří částí: koncepce systému, návrh hardwaru a vývoj softwaru. V koncepci systému ...
 • Kontrolní a řídící modul 

  Bláha, Jan
  Obsahem této práce je návrh, zhotovení a odzkoušení modulu se spínáním 4 nezávislých spotřebičů. Spínání může být řízeno automaticky podle měřené teploty a času nebo manuálně. Součástí zařízení je i měření spotřeby. V ...
 • Návrh elektronického subsystému pro simulátor dopadu ve snížené gravitaci 

  Ostrý, Lubomír
  Tato práce se zaměřuje na vývoj elektronického subsystému pro zařízení simulující dopad při podmínkách snížené gravitace. V úvodu se rešeršní část práce nejprve zabývá průzkumem možností simulace mikrogravitace a snížené ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami 

  Omelka, Vlastimil
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s návrhem vhodných spojitých regulátorů pro regulované soustavy. Je zde uveden stručný přehled nejpoužívanějších metod. Vybrané metody jsou detailněji popsány a aplikovány na ...
 • Obslužný Systém pro FITkit v prostředí Python 

  Černek, Martin
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému, nazvaného ako PyDevKit, pre vzdelávaciu platformu FITkit. Cieľom je integrovať podporu prekladového systému, správu projektov, editor zdrojových kódov a interakciu ...
 • Principy a aplikace neuroevoluce 

  Herec, Jan
  Práce se na teoretické úrovni zabývá evolučními algoritmy (EA), neuronovými sítěmi (NN) a jejich syntézou v podobě neuroevoluce. Z praktického hlediska je cílem práce ukázat uplatnění neuroevoluce na dvou odlišných úlohách. ...
 • Programová podpora pro PLC automatizační systémy 

  Kříž, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá především studiem komunikačních protokolů mezi systémy řízení technologických procesů firmy Siemens a jim nadstavbových systémů (SCADA/HMI) po rozhraní ethernet. Jedná se o systémy řízení, ...
 • Realizace řídicího systému pro hydraulický manipulátor 

  Votava, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá realizací řídicího systému pro hydraulický manipulátor. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována senzorům a aktuátorům, které jsou použity na hydraulickém manipulátoru. Další ...
 • Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním 

  Ševcovic, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením řídicího systému divadelní scény. Systém je postaven na technologii průmyslových počítačů a dokáţe manipulovat s divadelními zařízeními, například propadlem. Asynchronní motor a ...
 • Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny 

  Borski, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou měřicího a řídicího systému pro malou větrnou elektrárnu DS 300. Účelem tohoto systému je sběr provozních dat elektrárny, zejména měření dodávaného výkonu a práce a jejich následná archivace. ...
 • Řídicí systém maticové zobrazovací jednotky s Raspberry Pi 

  Benda, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a realizace programového vybavení pro maticovou zobrazovací jednotku BUSE na základě Raspberry Pi. Maticový displej byl nejprve oživen, neboť při pokusu o zprovoznění vykazoval známky ...
 • Řídicí systém nouzového osvětlení 

  Vyroubal, Rostislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém pro monitorování a řízení nabíjení baterií nouzového osvětlení. Diskutovat a vybrat vhodné součástky s ohledem na cenu a dostupnost. Z vybraných obvodů sestavit úplné obvodové ...
 • Řídicí systém pro dávkování chemikálií v chemické úpravně vody 

  Kolman, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá modernizací stávajícího systému řízení Chemické úpravny vody (CHUV) v Kolíně. Důvodem je snížení provozních nákladů a zlepšení kvality upravené vody. Tato práce obsahuje návrh hardwarové koncepce, ...
 • Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu 

  Jakubský, Ondřej
  Práce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace ...
 • Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA 

  Heinrich, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá implementací řídicího systému KeMotion společnosti KEBA k průmyslovému robotu KUKA KR 15/2. Tedy zprovozněním původních pohonů robotu KUKA KR 15/2 s tímto novým systémem. Pro funkčnost samotného ...