Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace legislativních norem u pojišťovacího zprostředkovatele OK GROUP 

  Kubiš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou činností, vedoucích k bezproblémovému chodu společnosti OK GROUP a.s. v návaznosti na kontrolní činnost České národní banky. Analyzuje a podrobně popisuje kontrolní činnost jako ...
 • Controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. 

  Šimčíková, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. Zabývá se analýzou controllingových činností podniku a popisuje používané controllingové nástroje. Na základě analýzy uvádí slabá místa a obsahuje ...
 • Controlling stavební firmy 

  Malá, Eva
  Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
 • Controlling v podniku EUROTEC 

  Valášek, Jakub
  Diplomová práce zhodnocuje stav systému controllingu ve společnosti Eurotec, k.s. Na základě analýzy navrhuje další vývoj systému controllingu spolu s návrhy na zavedení controllingových reportů a systému plánování.
 • Controlling v projektové společnosti 

  Mifek, Jiří
  Diplomová práce je zaměřená na controlling společnosti Kovoprojekta Brno a.s. První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se metod controllingu. Ve druhé části jsou popsány metody a způsoby controllingu ...
 • Controlling ve stavebním podniku 

  Jančová, Edita
  Tématem této diplomové práce je controlling ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na řízení stavebního podniku, controlling a jeho nástroje. V praktické části je analyzován současný stav vybraného stavebního ...
 • Controllingový systém podniku 

  Dosedělová, Iva
  Diplomová práce analyzuje problémy controllingového systému ve společnosti zabývající se poskytováním služeb v oblasti autodopravy a obchodní činností. Obsahuje návrhy řešení, jejichž aplikací dojde ke zkvalitnění a ...
 • Koncepcia controllingu v podniku 

  Baran, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Controlling môže byť funkčný iba vtedy, ak sa orientuje na ciele podniku. Základným cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Výšku zisku podniku bezprostredne ovplyvňujú náklady, pretože zisk je ...
 • Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku 

  Smolík, Jakub
  This thesis is focused on application of Cost controlling as a form of company management. The theoretical part deals with controlling and his procedures and methods. Than is performed detailed analysis of selected company ...
 • Návrh a realizace řídící jednotky pneumatického manipulátoru 

  Michl, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky pneumatického manipulátoru. Řídicí jednotka je propojena s PC, na kterém je spuštěn speciální navržený software, pomocí kterého lze pohodlně manipulátor ...
 • Návrh metody detekce vzájemné polohy vozidel v autonomním konvoji 

  Krysl, Jakub
  Tato práce se zabývá metodami řízení autonomních vozidel v konvoji a testováním vybrané metody tohoto řízení na reálném modelu v měřítku 1:10. Jako platforma pro testování metod detekce vedoucího vozidla slouží BeagleBoard xM.
 • Návrh na zavedení controllingu 

  Popelková, Michaela
  Diplomová práce podává jasnou představu o pojmu controlling, analyzuje a zhodnocuje stav controllingového systému v podniku agriKomp Bohemia s. r. o. Na základě vyhodnocení analýzy navrhuje možné zkvalitnění stávajícího ...
 • Návrh na zavedení controllingu 

  Lamáčková, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření stabilního a fungujícího controllingu TS a.s., jako jeden z nástrojů pro řízení a rozhodování. Zabývá se analýzou společnosti, jejím řízením a poskytuje důležité informace k zavedení ...
 • Regulátoru napětí palubní sítě letadel s motory WALTER M337 

  Formánek, Michael
  Práce se zabývá problematikou aktuálního řešení regulace palubní sítě v letadlech užívajících motory české výroby Walter, speciálně pak Walter M137 a M337. Práce pojednává o stylu aktuálně používaného řešení pro obsluhu ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Volrábová, Veronika
  Bakalářské práce se zabývá myšlenkou zavedení reportingu prodeje v obchodní firmě. Hlavní důraz je kladen na analýzu skutečností ovlivňujících prodej jednotlivého sortimentu zboží, způsoby reportů a jejich vyhodnocování.
 • Reporting vybrané firmy 

  Němec, Vlastimil
  Tato práce se zabývá problematikou reportingu jako nástroje pro tvorbu uceleného systému dat a ukazatelů o vypovídajících činnostech dané společnosti ve srozumitelné a uživatelsky ucelené formě. Dále demonstruje pomocí ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Dočekalová, Hana
  Tato diplomová práce zachycuje problematiku reportingu v současných podmínkách podnikání v konkrétním podniku. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se reportingu. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Studie optimalizace procesu zásobování podniku 

  Kjeronský, Michal
  Předmětem této diplomové práce je problematika controllingu zásob v podniku Siemens Elektromotory s.r.o., závod Frenštát pod Radhoštěm. V teoretické části se práce zabývá výchozími pojmy jako je controlling, dále významem ...
 • Tvorba manažerských reportů 

  Žigárdy, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu manažerských reportů. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, vznik, tvorba a využití reportů. Dále pojednává o současném stavu společnosti a o jeho nedostatcích. Cílem ...
 • Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování 

  Koubek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá využitím metod operativního controllingu, které popisuje v teoretické části práce. V analytické části jsou tyto metody použity ke srovnání plánované ekonomiky jednotlivých nákladních vozidel ...