Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní 

    Brzuchańská, Anna
    Tato práce se zabývá technologii fosfatizace oceli. V teoretické části jsou nejprve shrnuty poznatky z oboru konvenčního fosfatizačního procesu, kde jsou předloženy i příklady přípravy povrchu oceli před samotným fosfátováním. ...
  • Pasivace hořčíkových slitin 

    Krejčířová, Dana
    Práce se zabývá technologií povrchových úprav hořčíkových slitin. Základní poznatky z oboru koroze kovových materiálů, rozdělení koroze dle způsobu napadení, korozního prostředí aj. Výčet způsobů korozní ochrany. Problematika ...