Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace muzikoterapie speciální pedagogiky pro i-CT Framework 

  Bártů, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro účely muzikoterapie se zaměřením na kytaru v prostředí speciálního vzdělávání mentálně postižených osob. Práce se zabývá problematikou vývoje podobně zaměřených aplikací, ...
 • Motivační mobilní hra pro elektronické zdravotnictví 

  Pohner, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací cross-platform aplikace pro podporu a rozvoj pohybových aktivit s využitím gamifikace. Na počátku práce byla provedena analýza existujících aplikací, následovala analýza ...
 • Systém pro dispečink soukromé sanitní služby 

  Prokop, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro dispečink soukromých sanitních služeb a mobilní aplikace pro řidiče sanitních vozů. Webová aplikace umožňuje dispečerovi vytvářet nové objednávky, efektivně ...
 • Vývoj i-CT frameworku a jeho aplikace pro komunikaci typu ANO/NE 

  Kalina, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývoje aplikací pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) v prostředí speciálního vzdělávání mentálně postižených žáků s poruchami komunikace. Představuje současné ...
 • Vývoj multiplatformní hry využívající pružná tělesa 

  Basovník, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat proces vývoje her, následně navrhnout dvourozměrnou hru využívající pružná tělesa jako zábavný herní prvek a implementovat ji pomocí vhodných nástrojů, které zajistí její funkčnost ...