Now showing items 1-11 of 11

 • Development of Investment Strategy Applying Corporate Social Responsibility 

  Kuzmina, Jekaterina; Lindemane, Marija (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-01)
  Purpose of the article: Due to globalization processes and technological development, companies are having more influence on global society than ever. Therefore, business misconduct causes enormous harm to stakeholders, ...
 • Interní marketing jako CSR strategie firmy 

  Puttnerová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové strategii interního marketingu firmy Sanofi-aventis, s.r.o., MSD IT Global Innovation Center s.r.o. a Heineken Česká republika, a.s. na základě ...
 • Metodika měření společenské odpovědnosti firem 

  Černohorská, Lenka
  Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění ...
 • Měření společenské odpovědnosti firem u vybrané společnosti 

  Skryjová, Jana
  Diplomová práce se zabývá konceptem CSR – společensky odpovědné firmy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení definic, historického vývoje konceptu společenské ...
 • Návrh dobrovoľného reportingu v konkrétnom podniku 

  Jánov, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá reportingom udržateľného rozvoja a jeho spôsobu podávania pravidelných správ. Cieľom prvej časti je priblížiť, charakterizovať a popísať teoreticko-metodolické prístupy spoločensky zodpovedného ...
 • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

  Kristenová, Lenka
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...
 • Společenská odpovědnost malých firem v ČR 

  Chytil, Václav
  Tato DP přináší srovnání v CSR v malých firmách v ČR.
 • Srovnání konceptů CSR ve vybraných firmách 

  Kopečková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové praxi firmy ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. na základě uvedených teoretických východisek a kvalitativního výzkumu. Dále ...
 • Tvorba etického kodexu 

  Maselli, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou etiky, jak z teoretického hlediska, tak z hlediska jejího uplatnění v podnikatelském prostředí v České Republice. Zjišťuje, jak je etika podnikatelského prostředí ošetřována, a které ...
 • Uplatnění konceptu společenské odpovědnosti ve firmě 

  Kroužková, Michaela
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá konceptem CSR - společensky odpovědné firmy. Popisuje jednotlivé kroky v rámci implementace konceptu CSR. Praktická část se zabývá uplatněním konceptu CSR ve firmě, je vypracován ...
 • Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility 

  Placier, Klára
  Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské ...