Now showing items 1-7 of 7

 • Algortimy pro sestavování puzzle 

  Šarda, Petr
  Diplomová práce se zabývá sestavením algoritmů pro skládání puzzle a navržením pracoviště pro jejich snímání. Jsou zde zkoumány dvě metody. První metodou je skládání puzzle se známým vzorem. K tomuto účelu je využito ...
 • Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu 

  Suk, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v tlakovodních jaderných reaktorech. Teoretická část zahrnuje základní pojmy z oblasti hydrodynamiky dvoufázového proudění a kritických tepelných toků, obsahuje ...
 • Modul diagnostiky radarové antény 

  Pacner, Petr
  Poruchy, jako je zkrat nebo rozpojení, na elektrických vedeních mohou často ohrozit funkčnost celé aplikace. Tato práce se proto zabývá návrhem konceptu modulu pro identifikaci těchto poruch na koaxiálním vedení mezi ...
 • Progressive alignment of genomic signals by multiple dynamic time warping 

  Škutková, Helena; Vítek, Martin; Sedlář, Karel; Provazník, Ivo (Elsevier, 2015-11-21)
  This paper presents the utilization of progressive alignment principle for positional adjustment of a set of genomic signals with different lengths. The new method of multiple alignment of signals based on dynamic time ...
 • Radar Antenna Diagnostic Module 

  Pacner, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Faults in the electrical wiring can cause fatal problems in particular application. Therefore various Fault Detection, Isolation and Recovery techniques have been developed, able to detect these faults. Such Defects may ...
 • Statistické vyhodnocení výkonových charakteristik UL a VLA letadel 

  Machala, Martin
  V bakalářské práci jsou popsány a představeny aktuálně vyráběná letadla kategorií UL a VLA. Celkem 65 typů. Je zde uvedeno statistické vyhodnocení výkonových a geometrických charakteristik matematickou metodou korelace.
 • Systém pro optické měření 

  Opravil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...