Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

    Lacko, Matej
    Diplomová práca sa zaoberá analýzou ekonomických ukazovateľov spoločnosti Technos a.s., pomocou štatistických metód a zhodnotením súčasnej finančnej situácie. Práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť ...
  • Correlation Analysis in a Pulse Wave Velocity Evaluation 

    Jelinek, M.; Dobes, J.; Pousek, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-09)
    In this paper, methods for a time delay evaluation of phonocardiographic (PCG) signals are presented to estimate a pulse wave velocity (PWV) in a cardiovascular system of a human body, especially in arterial segments of ...